HESABIM
SİPARİŞLERİM
BEĞENİLERİM
0
BUTİKLERİM
MESAJLAR
0
BİLDİRİMLER
0
Aradığınız ürünü yada markayı yazın
Bildirimlerim
Mesajlarım

Kategoriler

Butikler

Temalar

Kombinler

Alıcı Kullanım Koşulları

www.butikgez.com alan adlı WEBSİTE’si (kısaca WEBSİTE olarak anılacaktır) POMELO BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (kısaca “Butikgez” olarak anılacaktır) tarafından işletilmekte olup; WEBSİTE‘nin tüm hakları Butikgez’e aittir.

Bu koşullar kapsamında tanımlanan BUTİKGEZ HİZMETLERİ’nden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlanan veya herhangi bir şekilde WEBSİTE’ye erişim sağlayan/ziyaret eden, kullanıcı sözleşmesini onaylayan tüm gerçek ve tüzel kişiler, işbu BUTİKGEZ WEBSİTE Kullanım Koşulları’nı (kısaca“KOŞULLAR” olarak anılacaktır) ve işbu KOŞULLAR’ın ayrılmaz parçası ve eki Gizlilik Politikası’nı kabul etmiş sayılır. WEBSİTE hizmetlerinden yararlanan ve WEBSİTE’ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, işbu KOŞULLAR’da yapılan değişiklikleri de önceden kabul etmiş sayılır.

İşbu KOŞULLAR, 06.01.2016 tarihinde WEBSİTE üzerinden yayınlanarak, WEBSİTE'yi kullanan tüm kişiler tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlüğe konmuştur.


1. TANIMLAR

BUTİKGEZ: POMELO BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ni

WEBSİTE: BUTİKGEZ tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu, çevrimiçi (on-line) ortamdan erişimi mümkün olan www.butikgez.com alan adlı web WEBSİTE’yi,

KULLANICI(LAR):WEBSİTE’ye çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen ve WEBSİTE’de sunulan işbu KOŞULLAR dahilindeki HİZMET(LER) ‘den yararlanan gerçek veya tüzel kişi(ler)i,

HİZMET(LER): KULLANICILAR’ın farklı kategorilerdeki çok sayıda ürün ve/veya hizmeti görüntüleyebilecekleri ve sipariş verebilecekleri platformun sağlanması ve KULLANICI’ya bedelin ödenmesine karşılık, malın hiç veya istenilen nitelik ve şartlarda teslim edilmemesi riskine karşı korumayı

LİNK(LER): WEBSİTE üzerinden bir başka web WEBSİTE’ye, dosyalara, içeriğe veya başka bir websitesinden WEBSİTE’ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı(lar)ı,

İÇERİK(LER): WEBSİTE ve/veya herhangi bir web WEBSİTE’de yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, rakam, fiyat v.b. görsel, yazınsal ve işitsel imgeleri

GİZLİLİK POLİTİKASI: WEBSİTE’de erişilebilen ve işbu KOŞULLAR’ın ayrılmaz bir parçasını oluşturan gizlilik politikasını ifade etmektedir.


2. GENEL HÜKÜMLER

2.1. KULLANICILAR’IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

2.1.1. KULLANICILAR, BUTİKGEZ’in sunduğu hizmetlerden faydalanırken ve WEBSİTE üzerinden herhangi bir işlem yaparken, işbu KOŞULLAR’a, WEBSİTE’nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki mevzuata uygun hareket etmekle yükümlüdür.

2.1.2. BUTİKGEZ’in sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve WEBSİTE’yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi/kurumsal amaçlarla WEBSİTE üzerinde işlem yapabilirler. KULLANICILAR’ın, WEBSİTE dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir.

Her KULLANICI, BUTİKGEZ’in ve/veya herhangi bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir işlem veya eylemde bulunmayacağını ve/veya bu nitelikte herhangi bir yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

KULLANICI, WEBSİTE dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini; gerek bu eylemleri ile, gerekse de başka yollarla BUTİKGEZ ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

2.1.3. WEBSİTE dahilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı BUTİKGEZ’in, BUTİKGEZ’in işbirliği içinde bulunduğu kurumların, BUTİKGEZ çalışanlarının ve yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. BUTİKGEZ, üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

2.1.4. KULLANICILAR, WEBSİTE’yi kullanarak, BUTİKGEZ’in, diğer kullanıcıların ve üçüncü kişilerin aleyhine hiçbir faaliyette bulunmayacaklardır. KULLANICILAR’ın işbu KOŞULLAR’a ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri WEBSİTE üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı BUTİKGEZ’in doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

2.1.5. KULLANICILAR, BUTİKGEZ’e WEBSİTE dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve İÇERİKLER’in doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedirler. BUTİKGEZ, KULLANICILAR tarafından kendisine iletilen veya WEBSİTE üzerinden KULLANICILAR tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırmakla; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

2.2. BUTİKGEZ’İN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

2.2.1. BUTİKGEZ dilediği zaman, WEBSİTE'de bildirmek suretiyle, HİZMETLER’i ücretli veya sair yollarla sağlayabilir. WEBSİTE'de bildirimin yapılmasından itibaren, söz konusu HİZMETLER, bildirilen şart ve koşullarda sağlanacak ve söz konusu HİZMETLER’den değişiklikten önce faydalanan KULLANICILAR’a da değişiklikle yeni şart ve koşullar uygulanacaktır.

2.2.2. BUTİKGEZ, WEBSİTE dahilinde sunulan HİZMETLER’i ve İÇERİKLER’i her zaman değiştirebilme ve kaldırma hakkını saklı tutmaktadır. BUTİKGEZ, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir.

2.2.3. Teknik sorunlar sebebiyle WEBSİTE’ye erişimde yaşanan kesintilerden dolayı, KULLANICILAR 'ın yaşayacağı sorunlardan BUTİKGEZ sorumlu tutulamaz.

2.2.4. KULLANICILAR, BUTİKGEZ’in talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. BUTİKGEZ tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri, gerekli görüldüğü takdirde BUTİKGEZ tarafından yapılabilir. tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, KULLANICILAR tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen KULLANICILAR ‘a aittir.

2.2.5.WEBSİTE’de, BUTİKGEZ’in kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu veya işlettiği başka websitelerine ve/veya içeriklere ve/veya dosyalara link verilemez.


3. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

WEBSİTE’nin tüm elemanları (bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar - hepsi birden “BUTİKGEZ’in telif haklarına tabi çalışmaları” olarak anılacaktır) BUTİKGEZ’e ait ve/veya BUTİKGEZ tarafından üçüncü bir kişiden lisans altında alınmıştır. Kullanıcılar, BUTİKGEZ hizmetlerini, BUTİKGEZ bilgilerini ve BUTİKGEZ’in telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının BUTİKGEZ’in hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu KOŞULLAR dahilinde BUTİKGEZ tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde, Kullanıcılar, BUTİKGEZ’in telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

BUTİKGEZ’i işbu KOŞULLAR dahilinde sarahaten yetki verilmediği hallerde, BUTİKGEZ hizmetleri, BUTİKGEZ bilgileri, BUTİKGEZ’in telif haklarına tabi çalışmaları, BUTİKGEZ ticari markaları, BUTİKGEZ ticari görünümü veya WEBSİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

WEBSİTE’de Kullanıcı tarafından yüklenen her türlü yazılı ve görsel içeriğin fikri mülkiyete tabi olması halinde, fikri mülkiyet hakları Kullanıcı’ya ait olup, Kullanıcı BUTİKGEZ’e söz konusu içerikle ilgili çoğaltma ve kamuya iletim haklarını sınırsız ve tüm dünyada geçerli olmak üzere vermiştir. Kullanıcılar, diğer Kullanıcılar tarafından WEBSİTE’ye yüklenen içerikleri yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek, internet, intranet veya başka mecralarda yayınlamak, dağıtmak, çoğaltmak veya başkasının kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. Kullanıcılar, diğer Kullanıcılar tarafından WEBSİTE’ye yüklenen içerikleri çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.


4. GİZLİLİK POLİTİKASI

BUTİKGEZ, WEBSİTE 'de, KULLANICILAR’la ilgili bilgileri, işbu Sözleşme’nin kapsamı dışında, işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası olan Gizlilik Politikası kapsamında kullanabilir. BUTİKGEZ, KULLANICILAR’a ait gizli bilgileri, işbu Sözleşme’nin kapsamı dışında, ancak Gizlilik Politikası'nda belirtilen koşullar dahilinde üçüncü kişilere açıklayabilir veya kullanabilir.


5. DEĞİŞİKLİKLER

BUTİKGEZ, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, işbu KOŞULLAR’ı herhangi bir zamanda, WEBSİTE’de ilan ederek değiştirebilir. İşbu KOŞULLAR’ın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır.


6. MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, BUTİKGEZ, işbu KOŞULLAR’dan doğan yükümlülüklerinden herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, BUTİKGEZ açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için BUTİKGEZ’in herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde olan ve gerekli özeni gösterilmesine rağmen önlenemeyen olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunun yanında ve bunlarla sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları BUTİKGEZ’in gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın WEBSİTE ’ye ve sisteme yapılan saldırılar gibi durumlar mücbir sebep sayılır.


7. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu KOŞULLAR’ın uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu işbu KOŞULLAR dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu KOŞULLAR’dan doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.


8. YÜRÜRLÜLÜK

İşbu KOŞULLAR, BUTİKGEZ tarafından WEBSİTE’de ilan edildiği tarihte yürürlük kazanır. Kullanıcılar, WEBSİTE’yi kullanmakla, işbu KOŞULLAR’ı tüm hükümleriyle kabul etmiş olmaktadırla


EK: GİZLİLİK POLİTİKASI

www.butikgez.com alan adlı web WEBSİTE’nin (kısaca “WEBSİTE” olarak anılacaktır) tüm hakları POMELO BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ne (kısaca “BUTİKGEZ” olarak anılacaktır) aittir. BUTİKGEZ, WEBSİTE üzerinden Kullanıcılar tarafından kendisine elektronik ortamda iletilen kişisel bilgileri işbu Gizlilik Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında, üçüncü kişilere açıklamayacaktır.

BUTİKGEZ, sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve WEBSİTE’de çıkabilecek sorunların ivedilikle giderilebilmesi için, gerektiğinde kullanıcıların IP adreslerini tespit etmekte ve kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amaçlarıyla da kullanılabilir.

WEBSİTE’ye ÜYE olunması ve/veya WEBSİTE üzerindeki Foruma ve/veya anketlere katılım için Kullanıcıların kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgileri (ad-soyad, telefon, yaş, cinsiyet, meslek, posta veya e-mail adresleri gibi) BUTİKGEZ’e iletmeleri gerekmektedir. Kişisel bilgiler, öncelikle kullanıcıyla temas kurmak amacıyla kullanılacaktır. Bununla beraber, Kullanıcılar tarafından BUTİKGEZ’e iletilen bilgiler, BUTİKGEZ veya BUTİKGEZ’in işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından/vasıtasıyla doğrudan ve/veya dolaylı olarak pazarlama yapmak amacıyla kullanılabilir. Ayrıca, gerek Kullanıcılar tarafından BUTİKGEZ’e iletilen bilgiler ve gerekse Kullanıcılar tarafından WEBSİTE üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler, BUTİKGEZ ve işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından, kullanıcının kimliği ifşa edilmemek kaydıyla çeşitli istatistiksel değerlendirmeler yapmak, veritabanı oluşturmak veya pazar araştırmaları yapmak için kullanılabilir.

BUTİKGEZ, kullanıcılara ve kullanıcıların WEBSİTE’yi kullanımına dair bilgileri, teknik bir iletişim dosyasını (Kurabiye-Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere, bir websitesinin, kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası, bir websitesi hakkında durum ve tercihleri saklayarak, internetin kullanımını kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, bir websitesini kaç kişinin kullandığı, bir kişinin websitesini hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiği ve websitede ne kadar kaldığı hakkında istatistiksel bilgileri elde etmek amacıyla kullanılabilir. Ayrıca, kullanıcılar için özel olarak tasarlanmış kullanıcı sayfalarından, dinamik olarak izinli pazarlama mesajı ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekten veya kullanıcıların e-mail adresinden veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için oluşturulmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu, başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır; ancak, kullanıcılar dilerlerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyası gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde, tarayıcı ayarlarını değiştirebilirler.

BUTİKGEZ, WEBSİTE dahilinde başkaca websitelere link verebilir. BUTİKGEZ, link vasıtasıyla erişilen websitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

BUTİKGEZ, işbu Gizlilik Politikası’nda açıkça belirtilen hükümler saklı olarak, aşağıda belirtilen durumlar haricinde, kişisel bilgileri açıklamayacaktır. Bu durumlar;

Yetkili hukuki otoriteler tarafından çıkarılan ve yürürlükte olan Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulması;

BUTİKGEZ’in kullanıcıları ve müşterileri ile yaptığı sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulması;

Yetkili idari veya adli otoriteler tarafından, usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütülmesi amacıyla, kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi;

Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi verilmesi halleridir.

BUTİKGEZ, kişisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli teknik tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. BUTİKGEZ’in gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, WEBSİTE’ye ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, BUTİKGEZ’in herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

BUTİKGEZ, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini, dilediği zaman BUTİKGEZ’de yayınlamak suretiyle, tek taraflı olarak değiştirebilir. BUTİKGEZ’in değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri, WEBSİTE’de yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.

BUTİKGEZ’in toplama ve saklama hakkını tuttuğu bilgiler aşağıdakilerle kısıtlıdır:

* Elektronik posta adresi, adres/iletişim bilgileri, kimlik numarası ve bazı hallerde (kullanılan

hizmete bağlı olarak) banka hesabı numarası gibi finansal bilgiler; 

* WEBSİTE’deki faaliyetlerinize istinaden, gerçekleşen işlemlere ilişkin bilgiler

* Kargo, fatura bilgileri veya bir ürünü satın almak veya kargo etmek için sağlamış olan diğer bilgiler; 

* WEBSİTE üzerinden yapılan yazışmalar, geri bildirimler ve BUTİKGEZ'e gönderilen mesajlar

* Bilgisayar/donanım ve bağlantı bilgileri, sayfa görüntüleme istatistikleri, sayfaya gelen ve gidilen trafik bilgileri, ad data/reklam yayınları ile ilgili veriler, IP adresleri ve standart web log bilgisi/standart web günlüğü bilgileri dahil, WEBSİTEyi ziyaret etmenizden, BUTİKGEZ hizmetlerini kullanmanızdan, içerik ve reklamlarımız ile etkileşiminizden doğan diğer bilgiler; 

* Kimliğinizi doğrulamak amacıyla veya BUTİKGEZ'in ilgili politikalarını ihlal ettiğinize dair bir şüphe doğması halinde, sizden ek bilgiler isteyebiliriz (örneğin, adres doğrulamak için kimlik numarası veya fatura gönderilmesi veya listelenen ürünün asıl sahibi olduğunuzu doğrulamak amacıyla bazı ek soruların cevaplanması); 

* Demografik ve navigasyon verileri gibi diğer şirketlerden alınan bilgiler; 

* Üçüncü kişilerden sağlanan ek bilgiler.